So sánh sản phẩm

Tin Tức

Công nghệ gia công trước nhiệt luyện

Nhà máy cơ khí của công ty TNHH Cơ khí Mạnh Quang có đầy đủ các công nghệ gia công cắt gọt như tiện, phay, khoan, mài, chuốt, taro, xọc, cán, cà bằng các hệ thống máy móc hiện đại CNC của Nhật Bản. 
Tags:,