So sánh sản phẩm

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI MẠNH QUANG

Chính sách tuyển dụng : Chúng tôi không tuyển dụng lao động trẻ em dưới 18 tuổi, các dạng lao động dưới hình thức nô lệ và buôn bán người. Và cũng không kinh doanh với các công ty sử dụng lao động trẻ em, lao động nô lệ, buôn bán người dưới mọi hình thức. (Recruitment Policy: : We do not employ young workers under the age of 18, slavery and human trafficking. And also do not do business with companies that use child labor, slave labor, or human trafficking of any kind)

STTTên công việcMức lươngHạn nộp hồ sơNơi làm việc
1Thợ Phay có kinh nghiệmtrên 10 triệu28-02-2023Hà Nội
2Công nhân sản xuất5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
3Phụ trách kế hoạch sản xuất5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
4Kỹ sư chất lượngtrên 10 triệu28-02-2023Hà Nội
5Nhân viên PQCtrên 10 triệu28-02-2023Hà Nội
6Nhân viên OQC5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
7Nhân viên QA- Phụ trách ISO 9001trên 10 triệu28-02-2023Hà Nội
8Nhân viên IQC5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
9Kế toán tổng hợptrên 10 triệu28-02-2023Hà Nội
10Nhân viên nhân sự phụ trách đánh giá định kỳ5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
11Nhân viên C&B5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
12Nhân viên phụ trách đào tạo và phát triển nhân viên5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
13Nhân viên phụ trách tuyển dụng5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
14Tổ trưởng phân xưởng Mạ5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội
15Tổ trưởng phân xưởng Nhiệt Luyện5 triệu - 10 triệu28-02-2023Hà Nội

Hiển thị từ1 đến15 trên15 bản ghi - Trang số1 trên1 trang