So sánh sản phẩm
Bộ nhông đĩa xích Yamaha Exciter 150 42T/14T/428-122L (Nhông sên dĩa)

Bộ nhông đĩa xích Yamaha Exciter 150 42T/14T/428-122L (Nhông sên dĩa)320.000 đ
  • Tình trạng:
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Yamaha Exiter 150 nhông sau 42 răng bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: 14T-428  : 14 răng
  2. Đĩa sau        :  42T-428 : 42 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-122L (sên 9 ly 122 mắt)
Tùy theo nhu cầu các bạn có thể chọn mua nhông sau Mạnh Quang 43 răng hoặc 42,44 răng để lắp cho xe của mình
Nếu muốn tăng giới hạn tốc độ tối đa thì giảm số răng nhông sau..
Nếu muốn tăng sức kéo để chở hàng thì tăng số răng nhông sau..
Thêm vào giỏ hàng


Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Yamaha Exiter 150 nhông sau 42 răng bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: 14T-428  : 14 răng
  2. Đĩa sau        :  42T-428 : 42 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-122 (sên 9 ly 122 mắt)
Tùy theo nhu cầu các bạn có thể chọn mua nhông sau Mạnh Quang 43 răng hoặc 42,44 răng để lắp cho xe của mình
Nếu muốn tăng giới hạn tốc độ tối đa thì giảm số răng nhông sau..
Nếu muốn tăng sức kéo để chở hàng thì tăng số răng nhông sau..
Hoặc nâng cấp lên xích 428H
Vui lòng liên hệ chủ website.
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Yamaha Exiter 150 nhông sau 42 răng bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: 14T-428  : 14 răng
  2. Đĩa sau        :  42T-428 : 42 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-122L (sên 9 ly 122 mắt)
Tùy theo nhu cầu các bạn có thể chọn mua nhông sau Mạnh Quang 43 răng hoặc 42,44 răng để lắp cho xe của mình
Nếu muốn tăng giới hạn tốc độ tối đa thì giảm số răng nhông sau..
Nếu muốn tăng sức kéo để chở hàng thì tăng số răng nhông sau..