So sánh sản phẩm

Tin Tức

Phân xưởng xử lý bề mặt, mạ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ mạ và xử lý bề mặt cùng đầy đủ các kết quả kiểm tra theo yêu cầu

Mạ kẽm (MFZn) : Chúng tôi có mạ kẽm treo và mạ kẽm quay với lớp mạ kẽm thụ động Crom 3 với độ bền phun muối 24 - 48 - 96h. Màu sắc trắng xanh hoặc cầu vồng.

Mạ Crom Cứng (MFiCr): chiều dày lớp mạ Crom từ 5 - 700 µm cùng độ cứng 800-1200Hv với mục đích tăng khả năng chống mài mòn, phục hồi chi tiết máy..

Đồng thời chúng tôi cũng cung cấp đầy đủ dịch vụ khử Hidro sau mạ và test kiểm tra chiều dày, độ cứng, độ bền phun muối lớp mạ.


Tags: ,