So sánh sản phẩm

Tin Tức

Công bố, tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018

Công bố, tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018

Sáng 21-12, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức lễ công bố, tôn vinh sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội năm 2018 cho 61 sản phẩm. Nhóm Sản phẩm phụ tùng cơ khí chính xác của Công ty TNHH Cơ khí Mạnh Quang vinh dự được công nhận là 1 sản phẩm chủ lực của thành phố Hà Nội 

Theo Sở Công Thương Hà Nội, sản phẩm công nghiệp chủ lực của TP Hà Nội và các sản phẩm công nghiệp thuộc các, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, nền tảng, có tính lan tỏa mạnh đến kinh tế thành phố , có giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; được tạo ra trên các dây chuyền thiết bị có trình độ công nghệ ngang tầm khu vực, phù hợp với trình độ sản xuất từng thời kỳ, phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, bảo đảm sản xuất và môi trường bền vững; tạo ra mức độ tăng trưởng cao và ổn định. Ngoài ra, sản phẩm công nghiệp chủ lực cũng là nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực đóng góp tỷ trọng lớn vào tổng giá trị sản xuất công nghiệp; là sản phẩm phát huy được giá trị truyền thống và tạo nhiều việc làm cho người lao động, nhất là lao động nông thôn; là sản phẩm mới , phù hợp, đón đầu xu hướng thị trường, có sức cạnh tranh cao và phát triển bền vững.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Đàm Tiến Thắng cho biết, nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ưu tiên Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26-1-2018 phê duyệt “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực TP Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025” . Định hướng xét chọn theo đề án là phát triển các sản phẩm công nghệ cao phù hợp với ngành nghề lựa chọn sản phẩm công nghiệp chủ lực ; mở rộng đối tượng xét chọn đến các sản phẩm có doanh thu cao trên 100 tỷ đồng/năm; ưu tiên, khuyến khích sản phẩm của các doanh nghiệp thủ công mỹ nghệ hoặc doanh nghiệp khởi nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ.

Trong xu thế toàn cầu hóa ngày càng mạnh mẽ, sự đóng góp của các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp có vai trò hết sức quan trọng. Tổng doanh thu của 61 sản phẩm năm 2017 đạt xấp xỉ 40.000 tỷ đồng (tăng 284%) so với năm trước; chiếm 35,2% giá trị sản xuất ngành công nghiệp thành phố; chiếm 7,7% tổng sản phẩm trên địa bàn.

Phương Thúy

Tags:,