So sánh sản phẩm

Bộ nhông đĩa xích Suzuki Axelo 34T (Nhông sên dĩa)225.000 đ
  • Tình trạng:
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: C100-14T-428  : 14 răng
  2. Đĩa sau        :  Suzuki Axelo 34T-428 : 34 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-100L (sên 9 ly 100 mắt)
Chú ý : Suzuki Axelo còn có các đời đĩa sau 36 răng và 37 răng

Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 36 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233753.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 37 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233935.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Viva trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233875.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Smash trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233881.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Shogun R trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233883.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233877.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best Trung Quốc trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233885.html
 
Thêm vào giỏ hàng


Hãng sản xuất Suzuki
Loại Axelo
Xuất xứ Việt Nam
Bảo hành
Thời gian bảo hành 1 năm hoặc 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Địa điểm bảo liên hệ công ty số 924 Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội hoặc đại lý mua hàng
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: C100-14T-428  : 14 răng
  2. Đĩa sau        :  Suzuki Axelo 34T-428 : 34 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-100L (sên 9 ly 100 mắt)
Chú ý : Suzuki Axelo còn có các đời đĩa sau 36 răng và 37 răng

Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 36 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233753.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 37 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233935.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Viva trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233875.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Smash trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233881.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Shogun R trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233883.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233877.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best Trung Quốc trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233885.html
 
Vui lòng liên hệ chủ website.
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: C100-14T-428  : 14 răng
  2. Đĩa sau        :  Suzuki Axelo 34T-428 : 34 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-100L (sên 9 ly 100 mắt)
Chú ý : Suzuki Axelo còn có các đời đĩa sau 36 răng và 37 răng

Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 36 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233753.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 37 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233935.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Viva trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233875.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Smash trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233881.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Shogun R trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233883.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233877.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best Trung Quốc trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233885.html