So sánh sản phẩm

Bộ nhông đĩa xích Suzuki Axelo 36T (Nhông sên dĩa)218.000 đ
  • Tình trạng:
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: C100-14T-428  : 14 răng- then hoa 14/17
  2. Đĩa sau        :  Future 36T-428 : 36 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-106L (sên 9 ly 106 mắt)
Sản phẩm dùng chung cho các loại xe Honda Wave RSX / Wave S100 / Wave S 110 / Su AXELO

Chú ý : Suzuki Axelo còn có các đời đĩa sau 34 răng và 37 răng

Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 34 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233913.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 37 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233935.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Viva trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233875.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Smash trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233881.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Shogun R trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233883.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233877.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best Trung Quốc trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233885.html
 
Thêm vào giỏ hàng


Hãng sản xuất Honda
Loại Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết: Nhông trước: C100-14T-428 : 14 răng- then hoa 14/17 Đĩa sau : Future 36T-428 : 35 răng Xích (Sên) : 428-106L (sên 9 ly 106 mắt) Sản phẩm dùng chung cho các loại xe Honda Wave RSX / Wave S100 / Wave S 110 / Su AXELO Nhông xích lắp lẫn cho Honda Wave RS trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233209.html Nhông xích lắp lẫn cho Honda Wave RS Trung Quốc trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233215.html Nhông xích lắp lẫn cho Honda Wave 100 Thái Lan trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233223.html Nhông xích lắp lẫn cho Honda Future Neo FI trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233191.html Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết: Nhông trước: C100-14T-428 : 14 răng- then hoa 14/17 Đĩa sau : Future 36T-428 : 35 răng Xích (Sên) : 428-106L (sên 9 ly 106 mắt) Sản phẩm dùng chung cho các loại xe Honda Wave RSX / Wave S100 / Wave S 110 / Su AXELO Nhông xích lắp lẫn cho Honda Wave RS trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233209.html Nhông xích lắp lẫn cho Honda Wave RS Trung Quốc trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233215.html Nhông xích lắp lẫn cho Honda Wave 100 Thái Lan trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233223.html Nhông xích lắp lẫn cho Honda Future Neo FI trong đường link sau: http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233191.html Suzuki Axelo
Xuất xứ Việt Nam
Bảo hành
Thời gian bảo hành 1 năm hoặc 30.000km tùy theo điều kiện nào đến trước.
Địa điểm bảo liên hệ công ty số 924 Kim Giang - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội hoặc đại lý mua hàng
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: C100-14T-428  : 14 răng- then hoa 14/17
  2. Đĩa sau        :  Future 36T-428 : 36 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-106L (sên 9 ly 106 mắt)
Sản phẩm dùng chung cho các loại xe Honda Wave RSX / Wave S100 / Wave S 110 / Su AXELO

Chú ý : Suzuki Axelo còn có các đời đĩa sau 34 răng và 37 răng

Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 34 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233913.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 37 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233935.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Viva trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233875.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Smash trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233881.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Shogun R trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233883.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233877.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best Trung Quốc trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233885.html
Vui lòng liên hệ chủ website.
Hộp bộ 3 nhông đĩa xích (nhông sên dĩa) nhãn hiệu Mạnh Quang thay thế lắp lẫn cho xe Suzuki Axelo bao gồm 3 chi tiết:
  1. Nhông trước: C100-14T-428  : 14 răng- then hoa 14/17
  2. Đĩa sau        :  Future 36T-428 : 36 răng
  3. Xích (Sên)    : 428-106L (sên 9 ly 106 mắt)
Sản phẩm dùng chung cho các loại xe Honda Wave RSX / Wave S100 / Wave S 110 / Su AXELO

Chú ý : Suzuki Axelo còn có các đời đĩa sau 34 răng và 37 răng

Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 34 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233913.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Axelo đĩa sau 37 răng trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233935.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Viva trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233875.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Smash trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233881.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Shogun R trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233883.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233877.html
Nhông xích lắp lẫn cho Suzuki Best Trung Quốc trong đường link sau:
http://manhquang.vn/bo-nhong-dia-xich-1-1-1233885.html